• Επισκευές - Service
  • Επισκευές - Service
  • Φανοποιίο
  • Γραμμή ΚΤΕΟ
  • Επισκευές - Service
  • Ηλεκτρολογείο
  • Επισκευές - Service

Όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο τρόπο ασφάλισης αυτοκινήτου

Σε ισχύ είναι οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο τρόπο που πληρώνεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αλλά και στην ισχύ του συμβολαίου.

Δείτε τις παρακάτω βασικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζει κάθε κάτοχος αυτοκινήτου:

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο αφού καταβληθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ασφάλιστρο στην ασφαλιστική εταιρεία. Η πληρωμή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, πρέπει να γίνει πριν λήξει η προηγούμενη ασφαλιστική περίοδος για να θεωρείται εμπρόθεσμη Η ασφάλιση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η περίοδος χάριτος του ενός μηνός παύει να ισχύει Απαγορεύεται η παράδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου (στον λήπτη της ασφάλισης ή στον ασφαλισμένο) εάν δεν έχει καταβληθεί πλήρως το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική εταιρεία Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο λήπτη της ασφάλισης ή στον ασφαλισμένο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης καταβολής του ασφαλίστρου.

Έτσι σε περίπτωση ελέγχου μέχρι την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος επιδεικνύουν την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων στα αρμόδια όργανα που διενεργούν τον έλεγχο.

Καταργείται η διάταξη της υποχρέωσης έκδοσης προσωρινού σήματος εκ μέρους της Ασφαλιστικής Επιχείρησης μέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ή ανανεωμένης ασφαλιστικής σύμβασης.

Σχετικά με τις κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα:

Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι μήνες εκτός από την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων.

Σε περίπτωση εμπλοκής ανασφάλιστου οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Να σημειωθεί ότι οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας δεν επιστρέφονται αν δεν περάσουν τα δύο ή τρία χρόνια αντίστοιχα.

Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 1.000 ευρώ για τα επαγγελματικά οχήματα, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Πριν από την επιβολή του προστίμου η διαδικασία προβλέπει την αποστολή από την ΓΓΠΣ σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητηρίου, βάσει του οποίου θα τον καλεί να ασφαλιστεί μέσα σε 8 ημέρες και να πληρώσει παράβολο 250 ευρώ. Αν ο κάτοχος του αυτοκινήτου δεν συμμορφωθεί ο νόμος προβλέπει την επιβολή νέου προστίμου 500 ευρώ σε συνδυασμό με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Με την επίσκεψη στο site μας, αποδέχεστε τη χρήση Cookies με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Όροι χρήσης